Untitled

O proxecto de As Tres Nebrosas xurdiu hai dous anos no contexto dos movementos sociais e okupas de Santiago de Compostela. Desde o comezo, creamos sobre unha ducia de obras de teatro e espectáculos, de diferentes temáticas pero sempre desde unha óptica feminista. Para o Festival Feminista do Porto decidimos xuntar os mellores momentos nun cabaret de variedades, abarcando opresións que interseccionan nos feminismos. Exploramos o que é...

Back to Top
Facebook
Instagram
Twitter
Email