Ciclo “Ius Femina” – “Princess Mononoke” de Hayao Miyazaki